Изработват кадастрална карта и регистри на територии в община Божурище

336 преглеждания

Предстоят геодезически измервания

График за геодезическите измервания с цел създаване на кадастрална карта и регистри за урбанизираните територии в землищата на с. Делян, с. Златуша, с. Мала Раковица, с. Хераково, с. Храбърско, с. Гурмазово (включително гр.Божурище), с. Пожарево, с. Пролеша и с. Росоман, публикува Община Божурище на своята официална страница.

Със Заповед № РД-16-4/23.05.2018 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК), обявена в Държавен вестник бр.50/15.06.2018 г., е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за урбанизираните територии на община Божурище.

Ето и графика на геодезическите измервания:

гр. Божурище - от 08.07.2019 г. до 17.07.2019 г.

с. Гурмазово - от 08.07.2019 г. до 17.07.2019 г.

с. Пожарево - от 04.07.2019 г. до 10.07.2019 г.

с. Пролеша - от 04.07.2019 г. до 10.07.2019 г.
 
с. Росоман - от 04.07.2019 г. до 06.07.2019 г.

с. Делян - от 09.07.2019 г. до 10.07.2019 г. включително

с. Златуша - от 11.07.2019 г. до 12.07.2019 г. включително

с. Мала Раковица - на 05.07.2019 г. и 08.07.2019 г.

с. Хераково - от 15.07.2019 г. до 19.07.2019 г. включително

с. Храбърско - от 22.07.2019 г. до 24.07.2019 г. включително

Възможни са промени в графика за извършване на геодезическите измервания в зависимост от метеорологичните условия.

EspressoNews