Инж. Валентин Михайлов - строителството в помощ при решаване проблемите на хората

291 преглеждания

Ако трябва да определим с една дума каква беше годината по отношение на строителството, то тя е проблемна. Успоредно с изпълнението на строителните обекти от поименния списък, община Своге работи усилено и по управление на европейски проекти, както и по проекти с допълнително финансиране от страна на Министерство на финансите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В тази връзка ще спомена само няколко важни реконструкции на улици, извършени през 2021 година. Това са улица в мах. Прокопаник в с. Томпсън, основната улица за мах. Търно в с. Бов, ул. Алеко Константинов  в гр. Своге. Особено важно за решаване проблема с водоснабдяване на с. Церово, беше финансирането и изграждането на обект допълнително водоснабдяване на кв. Селнината в селото, с това беше решен дългогодишен проблем с най-ниската точка и чести аварии на водопровода.  

Бяха реализирани и основни проекти за укрепване на пътища, с финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. А именно проект за укрепване на част от пътя за с. Желен, укрепване на пътя за с. Лесковдол и укрепване на пътя и преместване на основния водопровод за с. Батулия. С изпълнението на тези дейности се реши основният проблем по отношение укрепване на пътищата, отводняване и преасфалтиране на участъците. Благодаря на жителите на тези села за проявеното търпение и разбиране. И още веднъж ще кажа, заедно можем повече.

Основен акцент на работата ми през изминалата 2021 година беше проектирането и съгласуването на обект „Реконструкция водоснабдяване, канализация и улична мрежа централна градска част Своге“. Позволявам си да говоря за този обект пред Вас, защото смятам, че той е от изключителна важност за бъдещото развитие на града, както и за решаване на основните проблеми с водоснабдяването на града. По предварителни данни сумата, която е необходима за успешната реализация на предварително зададените цели за проекта, е в размер на около 8 700 000 лв., и се надявам през 2022 година да бъде финансиран. По същество проектът представлява изграждане на един малък воден цикъл в центъра на града, чиято цел ще е да решим проблема с огромните аварии и (непрекъснатото) разкопаване на улиците.

През 2021 година Община Своге беше одобрена за реализиране на два особено важни за мен обекта, построяване на две нови детски градини в с. Церово и в центъра на гр. Своге. По този начин ще решим проблемите с най-малките наши граждани и ще създадем много добри условия за тяхното развитие, и училищна подготовка. Реализирането на двата обекта върви по план, детската градина в с. Церово се очаква да бъде готова до юли месец, а до края на 2022 година е предвидено да бъде готова и тази в гр. Своге. В допълнение ще кажа, че през настоящата строителна година, ще обърнем сериозно внимание и на детските градини „Калина Малина“ – гр. Своге и „Александър Вутимски“ -  гр. Своге, както и на детските градини в с. Свидня, с. Искрец и с. Владо Тричков.

По отношение на проблемите с водата ние ще обърнем специално внимание на с. Заселе, с. Миланово и с. Реброво. Там ще бъдат подменени остарелите участъци от водопроводната мрежа и това ще даде възможност за доставка на чиста питейна вода за хората, което е основна задача на общинското ръководство по отношение на Програмата за водоснабдяване на малките населени места. Важно е също  да добавя, че всяка година общината отделя ресурс за ремонт на въжени мостове и подходите към тях, и  тази година няма да бъде изключение. Оказа се, че те са изключително важно значение за хората и тяхното придвижване и стопанисване на имоти. Имам поставена задача от кмета на общината – Емил Иванов, и в момента се изпълнява хидрогеоложко проучване и изграждане на сондажен кладенец в един от най-засегнатите райони – махала Клисура, с. Владо Тричков. Засега резултатите са обещаващи, по предварителни данни около 4 l/s е годното количество вода, което ще бъде добавено към водоснабдяването на махала Клисура и централната част на с. Владо Тричков. Това ще реши част от проблема с водоснабдяването на селото, особено през летните месеци , когато има много виладжий.

Други два от основните ни акценти, през изминалата строителна година и сегашната, са върху обектите - укрепване на свлачището в кв. Старо село и изграждане на компостираща инсталация в гр. Своге. Укрепването на свлачището навлезе във важен строителен етап, първите 20 анкера бяха изградени, до края на месец юни ще бъдат изградени още 1300 анкера.  Пред строителите и Общината стои сериозната и отговорна задача по отношение укрепване на квартала. Надявам се жителите на територията на кв. Старо село да бъдат търпеливи и заедно да направим това място по-безопасно за живеене. Относно компостиращата инсталация, въпреки че има трудности по отношение на терена, върху който предстои да бъде изградена, се надявам през 2022 година да бъде извършено строителството, за да подпомага дейността по сметосъбиране и да изпълни основната си функция за намаляване на такса смет.

Като последен акцент от работата по изпълнение на строителната програма на Община Своге, ще допълня, че заедно със строителството Общината заделя пари за проектиране на основни квартали и улици на територията ѝ. По този начин на местата, където има подмяна на водопроводната мрежа, ще бъдат реконструирани улиците и кварталите на населените места. Особено внимание в това отношение ще се обърне на с. Искрец, с. Реброво и с. Церово. Успоредно с това ще продължим с основен ремонт и реконструкция и на други улици, важни и основни за хората. Когато е възможно, заедно с тях и където може ще бетонираме. Не сме забравили и изграждането на моста, дигата и парка на гр. Своге. Тези три обекта ще дадат възможност на града да поеме въздух и да потърси ново развитие, а на хората да бъдат в ежедневен контакт с природата за един по-здравословен и зелен начин на живот. Заедно с Вас, в защита на обществения интерес и в желанието си да направим заедно нашата общината прекрасно място за живеене. И така ще работим „everyday“.

инж. Валентин Михайлов

Заместник-кмет на Община Своге

Източник: Община Своге