Кметът на Божурище със заповед с цел превенция от коронавирус

1212 преглеждания

Забранено е организирането и провеждането на масови мероприятия в обекти общинска собственост както и на територията на Общината

Забранено е организирането и провеждането на масови мероприятия в обекти общинска собственост както и на територията на община Божурище, с цел предотвратяване на опасността от възникване и епидемично разпространение на корона вирус (СОУШ-19). Това става ясно от заповед на кмета Георги Димов, публикувана на официалния сайт на местната администрация. Ето и пълния й текст:

„На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и във връзка със Закон за здравето и Наредба №1 за обществения ред на територията на Община Божурище във връзка с чл.60, ал. 1 АПК и чл.73 от АПК и с цел надопускането и предотвратяването на избухването и разпространението на особено опасни заразни болести на територията на общината

НАРЕЖДАМ:

Забранявам организирането и провеждането на масови мероприятия в обекти общинска собственост както и на територията на Община Божурище, с цел предотвратяване на опасността от възникване и епидемично разпространение на корона вирус (СОУШ-19), в това число - концерти, тържества, спортни мероприятия, включително всички планирани тренировки, конкурси, организирани събития, свързани със струпване на хора на обществени места, включително детски градини, училища, читалища, физкултурни и спортни салони и други. Учебните занятия продължават да се осъществяват, като нареждам директорите на учебните заведения и детските градини да организират осъществяването на строг контрол относно недопускането на деца със симптоми на вирусни заболявания. Децата, пътували в чужбина през последният месец, трябва да бъдат заведени на посещение за преглед в кабинет на личния им лекар и при нужда да се вземат мерки (да се поставят под карантина или да се провежда дистанционна форма на обучение) преди да се допуснат да посещават учебни занятия и детски градини.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на органите на полицията, здравните служби и здравните работници, осъществяващи дейност на територията на Община Божурище, директорите на училищата и детските градини, секретарите на читалища, кметовете и кметските наместници на територията на общината за сведение и осъществяване на съдействие за изпълнение на заповедта. Настоящата заповед подлежи на незабавно изпълнение и е в сила до последваща заповед, с която да бъде отменена. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Община Божурище за сведение на гражданите.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществяват служителите от Общински инспекторат към Община Божурище.

КМЕТ НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ

ГЕОРГИ ДИМОВ“