Кметът на Годеч забрани паркирането на две улици в града заради ремонт на ВиК мрежата

245 преглеждания

Вижте къде започва реконструкцията

Започва реконструкция и частична рехабилитация на водопроводната мрежа на две улици в град Годеч. В тази връзка кметът на общината Радослав Асенов забрани със своя заповед № 442 / 08.11.2018 г., която е публикувана на официалния сайт на местната администрация.

Ето и пълният текст на документа:

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнение на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч”- част II”, етапи 1 и 9:

Нареждам:

За периода от 12.11.2018 г. до приключване на строително-монтажните работи в участъците на ремонтните дейности се забранява престоя и паркирането на моторни превозни средства по уличните платна и тротоарите на улица „Пуалица”  и  ул. „Иван Вазов” (в участъка от ул. „Петрова бара” до ул. „Екатерина Георгиева”).

Заповедта да се доведе до знанието на жителите на град Годеч и Началника на РУ на МВР - Годеч за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч.

EspressoNews