Кризисният център и Социалният патронаж в Драгоман вече са с обновена база

544 преглеждания

Вижте какво включва проектът за модернизацията

Успешно приключи проектът на Община Драгоман „Обзавеждане и модернизиране на материалната база за предоставяне на социални услуги в община Драгоман“ към Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ). С него беше подновено амортизираното оборудване, което използваха Кризисният център и Домашният социален патронаж в Драгоман, беше подменено обзавеждането в помещенията за социалните работници и потребителите на услугите.

Общата стойност на проекта е 29 400 лв., от които ФСЗ осигурява 90%. Останалите 10 на сто са средства, осигурени от общинския бюджет, след решение на ОбС-Драгоман. Благодарение на тях ще се подобрят условията за живот на 10 деца – потребители на услугата „Кризисен център“ и за 40 потребители на Домашния патронаж, които са самотноживеещи лица и хора в пенсионна възраст.

Това е поредната стъпка на Община Драгоман за развитие или подобряване на социалните услуги на местно ниво.  От местната администрация отчитат, че методичната работа на общинското ръководство и доброто партньорство с  Фонд „Социална Закрила“ и фирма Кооперация „Панда“, която е доставчик по проекта, неговата цел е постигната.

EspressoNews