МК с финансова подкрепа на проекти в областта на музикалното изкуство

222 преглеждания

Проектите трябва да са за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли в областта на музикалното изкуство

Mинистерство на културата обявява сесия за финансова подкрепа на проекти за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли в областта на музикалното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на музикалното изкуство, които не са държавни или общински културни институти:

(19.05 - 18.06 2020)

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
 
На основание чл. 14, ал. 2, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата, чл. 5, ал. 1, т.17 и чл. 27, ал. 1, т. 2 от Устройствения правилник на Министерство на културата
 
ОБЯВЯВА СЕСИЯ
 
За финансова подкрепа на проекти за създаване на произведения, събития, концерти и спектакли в областта на музикалното изкуство, реализирани от културни организации, осъществяващи професионална дейност в областта на музикалното изкуство, които не са държавни или общински културни институти.
 
Подкрепата се определя чрез конкурс по документи, в който могат да участват културни организации, вписани в регистъра по чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие на културата.
 
Общата сума за финансиране на проекти е 500 000 /петстотин хиляди/ лева.
 
Проектните предложения ще се оценяват по следните критерии:
 
1.    наличие на оригинална идея и актуална сценична интерпретация;
2.    развиване на нови посоки в музикалната практика;
3.    реализация от творчески екип, в които преобладават артисти на свободна практика;
4.    социален и културен ефект;
5.    реализация в алтернативни пространства;
6.    експертен потенциал и капацитет на организационните екипи;
7.    зрителски ресурс и развитие на нови публики.
 
Формулярите за кандидатстване и условията за участие са публикувани на интернет страницата на Министерството на културата - www.mc.government.bg, в раздел дирекции по изкуство и култура, дирекция „Сценични изкуства и художествено образование”, Програми и проекти.
 
Документите се подават попълнени и подпечатани в два екземпляра на хартиен носител само чрез лицензиран пощенски оператор, чрез куриер, по електронен път, подписани с електронен подпис, или сканирани, на е-mail – mc.otdel.music@gmail.com.    
 
Срокът за подаване на документи е 30 календарни дни след публикуване на обявата.

За допълнителна информация на телефони – 02/94 00 873/ 94 00 963.

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА - ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 2020

ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА - ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА - 2020

ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕСИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА - 2020

Източник: Министерство на културата, снимка: pixabay

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук