Министерският съвет прие решение за отчуждаване на имоти за изграждането на пътя София-Калотина

453 преглеждания

Министерският съвет прие решение за отчуждаване на имоти за изграждането на пътя София-Калотина

На свое заседание, проведено на 21 февруари, правителството одобри решение за отчуждаване на части от два имота – частна собственост, за модернизацията на съществуващо трасе по пътя Калотина – Софийски околовръстен път. Терените с обща площ 450 кв. м се намират в землището на Драгоман. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“, а решението на МС може да бъде обжалвано по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица.

Вижте текста на Решението, публикувано на страницата на Община Драгоман.

Припомняме, че в отговор на запитване на EspressoNews за развитието на проекта за изграждане на скоростния път до Сръбската граница, от МРРБ информираха, че индикативният срок за завършване на отсечката е до края на 2020 г. Идейният проект предвижда участъкът да бъде с автомагистрален габарит, с по две активни и една аварийна лента във всяка посока на движение.

С модернизацията на пътния участък ще се постигне необходимата завършеност на магистралната мрежа по направлението запад-изток на българска територия, както и съвременна пътно-транспортна комуникация между България и Сърбия. Ще се осигури комфорт и безопасност при пътуване.

EspressoNews