Набират предложения за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за ДГ „Радост“, Драгоман

256 преглеждания

По схема "Училищен плод" и "Училищно мляко"

Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ е публикувано на официалната страница на Община Драгоман. То е във връзка с избор на доставчик по схемите, за три учебни години 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, за ДГ „Радост“ в Драгоман.

Срокът за получаване на предложенията е 03.06.2019, 16:30 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител, в сградата на ДГ „Радост", находяща се на следния адрес: гр. Драгоман , ул. „Три уши“ №3.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема „Училищно мляко“ е до 50 доставки, а по схема „Училищен плод“ - 46.

Повече информация за изискванията към участниците, необходимите документи и др., може да намерите на интернет страницата на Община Драгоман.

EspressoNews