Набират предложения за доставка на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти за СУ „Христо Ботев“, Драгоман

486 преглеждания

По схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Обявление за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ е публикувано на официалната страница на Община Драгоман. То е във връзка с избор на доставчик по схемите, за три учебни години 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, за СУ „Христо Ботев“ в Драгоман.

Срокът за получаване на предложенията е 12.06.2019, 16:30 ч., лично от участника или от упълномощен от него представител, в сградата на СУ „Христо Ботев“, находяща се на следния адрес: гр. Драгоман , ул. „Кирил и Методий“ №12.

Учениците попадащи в целевата група на схеми „Училищно мляко“ и „Училищен плод“, са децата от подготвителната група и учениците от I до IV клас.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема „Училищно мляко“ е до 50 доставки, а по схема „Училищен плод“ - 46.

Повече информация за изискванията към участниците, необходимите документи и др., може да намерите на интернет страницата на Община Драгоман.

EspressoNews