Наближават крайните срокове за деклариране и внасяне на данъци и осигуровки, напомнят от НАП

377 преглеждания

Вижте за кого се отнасят

От териториалната дирекция на НАП София, Офис София област, напомнят в свои съобщения, че наближават крайните срокове за деклариране на доходите на физическите и юридически лица.

Остават 8 дни до крайния срок за подаване на годишни данъчни декларации за получените доходи през 2017 г. До 30 април  от физическите лица, включително и едноличните търговци, следва да подадат данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Това е и срокът, в който длъжниците трябва да внесат дължимия към държавата данък.

Ако получените доходи през 2017-та са само от трудови правоотношения, то не се изисква подаване на данъчна декларация, освен ако не желаете да ползвате данъчни облекчения, уточняват още от НАП. Санкцията при неспазване на срока за подаване на документа е в размер на 500 лв., допълват от Приходната агенция.

Самоосигуряващите се лица имат срок до 2 май да подадат годишна осигурителна декларация по образец №6, в която да декларират дължимите и авансово внесени през изминалата година осигурителни и здравноосигурителни вноски. В нея трябва да бъдат включени и дължимите за довнасяне вноски, определени при формирането на окончателния размер на осигурителния доход за 2017-та. Това е и датата, до която вноските трябва да бъдат платени.

До 30 април физическите лица, самоосигуряващите се лица и земеделските стопани трябва да декларират дължимия авансов данък за доходи, получени през първото тримесечие на 2018 г., съобщават още от ТД на НАП София. Авансовият данък се дължи от наемодателите – физически лица, когато техните наематели са също физически лица. По отношение на регистрираните земеделски стопани, те следва да определят и декларират дължимия авансов данък  за получените доходи през първото тримесечие на 2018 г., включително и от получените субсидии за този период. Лицата подават декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО и да внесат определения данък до 30 април.  

Отново до 30 април можете да използвате отстъпка от 5%, ако платите и дължимия данък върху недвижимите имоти за цялата година. Същият размер е отстъпката и при внасянето на данъка върху притежаваните превозни средства до 30 април.  

Съобщенията от ТД на НАП София, офис София област са публикувани и на сайта на Община Драгоман.

EspressoNews