Над 200 са свободните работни места в общините на запад от София към 19 август

231 преглеждания

Служители се търсят на позиции като учител, рехабилитатор, техник-механик, общ работник, възпитател, юрисконсулт, административен секретар, домакин и др.

Броят на свободните работни места към 19 август в общините на запад от София са над 200. Това сочи справка, на сайта на Агенцията по заетостта. Свободните работни позиции са за общините Божурище, Годеч, Драгоман, Костинброд, Своге и Сливница.

Ето и обявените позиции:

Община Божурище

Бр. обявени      Длъжност

7 Техник-механик, технолог (уредостроене)

3 Общ работник

2 Обслужващ работник, промишлено производство

18 Монтажник, електронно оборудване

1 Букмейкър

1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

3 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2 Машинен оператор, металорежещи машини

7 Склададжия

1 Началник смяна

1 Инспектор, качество (електронни продукти)

2 Техник, производствени резултати

1 Експерт, проектиране и програмиране

1 Специалист, логистика

1 Специалист, качество

1 Счетоводител

1  Инженер, хардуер

1 Инженер, конструктор

5 Контрольор качество

2 Пакетировач

1 Чистач/Хигиенист

20 Монтажник, електронни елементи

2 Машинен оператор, металорежещи машини

1 Социален работник

Община Годеч

Бр. обявени      Длъжност

1 Работник, сладкарско производство

6 Сладкар

Община Драгоман

Бр. обявени      Длъжност

2 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

2 Възпитател

2 Контрольор, качество

Община Костинброд

Бр. обявени      Длъжност

1 Общ работник

1 Възпитател

1 Младши експерт

1 Юрисконсулт

1 Учител, практическо обучение

1 Младши специалист, счетоводител

2 Социален работник в социална услуга

2 Системен архитект

1 Помощник-директор, учебната дейност

3 Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

5 Учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

2 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

3 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

6 Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

1 Учител, ресурсен

1  Учител, детска градина

1 Огняр

1  Портиер

1 Работник кухня

2 Пакетировач

10 Чистач/Хигиенист

Община Своге

Бр. обявени      Длъжност

1 Автомонтьор

1 Административен секретар

3 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

3 Водач, мотокар

1 Шофьор, товарен автомобил

20 Машинен оператор, опаковане/увиване

24 Домашен санитар

1 Домакин

1 Психолог

2 Учител, детска градина

1 Рехабилитатор

1 Медицинска сестра

Община Сливница

Бр. обявени      Длъжност

4 Шофьор, съчленен тролейбус

7 Консултант (промотьор), продажби

1 Техник, технолог на мляко и млечни изделия

Списък на позициите и изискванията за кандидатстване може да намерите на сайта на Агенцията по заетостта, в раздел е-Трудова борса.

EspressoNews