Направиха първа копка на проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд”

224 преглеждания

Инвестицията е за на 5 мил. лева

Със символична първа копка на проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд”, започна седмицата на празненствата, по случай 45-годишнината на град Костинброд.

Проектът се финансира по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020.

Срокът за изпълнение на инвестицията по одобрения проект е 36 месеца, които започват да текат от деня на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, сключен с Държавен фонд „Земеделие“ - 20 март 2018 г. и изтича на 20.03.2021г.

Присъстващи на събитието бяха кметът на Костинброд Трайко Младенов, председателят на Общински съвет-Костинброд д-р Атанас Тенев, заместник кметовете инж. Теодора Гогова и Александър Ненов, Борислав Борисов - кмет на с. Петърч, Искра Димитрова - кмет на с. Градец и Симеон Спасов - кмет на с. Голяновци, общински съветници и служители на ОбА-Костинброд, представители на всички компании, намиращи се на ул. „Император Константин Велики“ и представителите на фирмите изпълнители на проекта присъстваха.

Отец Дамян, заедно с отец Серафим и отец Николай отслужиха молитва за начало на строителната дейност и осветиха обекта, а децата НЧ „Зора-1914“ раздадоха питка за здраве.

Кметът на община Костинброд Трайко Младенов поздрави гостите, като пожела на строителите успех, бърза и ползотворна работа. Кметът подчерта, че тези проекти са благодарение на добрата работа и комуникация между държавата, местната власт и бизнеса. Факт е вече и строителството на третото кръгово в град Костинброд, намиращо се на „Ломско шосе“ и ул. „Император Константин Велики“.

Очакваният резултат от проекта е икономическото и социално възраждане на селата, както и развитие на бизнеса в промишлената зона и облагородяването на община Костинброд, благодарение на лесния достъп до селата на нейна територия.

Проект „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд” включва реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища на територията на община Костинброд, като обхваща 6 населени места от общо 14-те на територията на общината и е насочен към общо 14 351 души по данни на националния статистически институт, което представлява повече от 85% от населението. Проектът ще обслужва населението в гр. Костинброд, с. Петърч, с. Градец, с. Царичина, с. Безден, с. Богьовци. Инвестицията от 5 793 985. 43 лева ще осигури основен ремонт на следните общински пътни отсечки:

- от „Ломско шосе“ до кв. „Шияковци“, т.нар. „Ценково“ с обща дължина 1,165 км.

- от село Безден до с. Богьовци с обща дължина 1,332 км.

- от село Петърч до гара Петърч, I- ви етап с дължина на участъка 2,550 км.

- от село Градец посока село Царичина, I- ви етап с дължина на участъка 2,064 км.

- от Ломско шосе посока промишлената зона на гр. Костинброд до прелеза „на Джиев“ с дължина 1,568 километра.

За изпълнение на дейностите по проекта, след проведени процедури за обществени поръчки, са избрани следните изпълнители:

- За осъществяване на консултантски услуги при подготовката и реализацията на проекта - „КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА РЕШЕНИЯ“ ЕООД;

- За осъществяване на проектантски услуги и авторски надзор по време на строителството – „ГЕОКОМ-М“ ЕООД;

- За осъществяване на независим строителен надзор по време на строителството - ДЗЗД „ТЕХНО ЛЕВЪЛ - С КОНСУЛТ“;

- За извършване на строително-монтажните работи по проекта - ДЗЗД „Костинброд пътстрой 2018“ с партньори - „УАЙТФИЙЛД ФИНАНС“ ЕООД, „АТЛАС БАЛКАН“ ООД, „УНИВЕРСАЛ ПРОДУКТ“ ЕООД.

EspressoNews

Снимки: Община Костинброд