Направиха първа копка на проект „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Неделище“ II-ри подем

340 преглеждания

Тласкателният водопровод е с дължина 3920 м

На 21 май бе направена първа копка от изпълнението на проект: „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Неделище“ II-ри подем до напорен резервоар с обем 2000 м. на гр. Драгоман”, чието финансиране е осигурено по линия на Министерство на регионалното развитие и благоустройство.

Кметът на община Драгоман Андрей Иванов, приветства гостите на събитието, сред които бяха и Васил Цветков - народен представител от 44-тото Народно събрание на Р. България, Николай Николов - зам.областен управител на Софийска област, Никола Нитов - управител на Областното дружество „ВиК“ ЕООД - София, Райчо Соколов - общински съветник, Любомир Лазаров - управител на фирма „ЛЮНИК“ ЕООД - изпълнител на обекта, Цветилиян Йончев - главен проектант в екипа, изготвил работния проект, Верка Костова - представител на строителния надзор и др., както и представители на общинска администрация Драгоман.

Настоящият проект касае реконструкцията на тласкателния водопровод от Помпена станция „Неделище“ II-ри подем до Напорния резервоар с обем 2000м3 на гр. Драгоман. Проектното трасе преминава предимно в сервитута на държавен път III клас Драгоман - Трън, полски пътища по КВС и общински имоти - публична собственост. Целта на трасето е да бъде лесно достъпно за поддръжка и експлоатация. Тласкателният водопровод е с дължина 3920 м.

С изпълнението на този проект жителите на град Драгоман ще бъдат с крачка по-близо до окончателното решаване на натрупаните проблеми във ВиК сектора, а след това общинска администрация Драгоман ще насочи усилията си към подмяната на вътрешния водопровод на гр. Драгоман и увеличаването на дебита на водата чрез резервни водоизточници, за които вече е направено хидрогеоложко проучване, посочват от общината.

EspressoNews