На три улици в Годеч са забранени движението, престоя и паркирането заради ВиК ремонт

440 преглеждания

Забраната не се отнася специализирани автомобили на МВР и Спешна медицинска помощ

Кметът на Годеч Радослав Асенов със своя заповед № 459/20.11.2018 г. забрани движението, престоя и паркирането на три улици в града. Забраната се въвежда заради изпълнението на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч“ - част II“.

Ето и пълният текст на документа:

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на строително-монтажни работи на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч“ - част II“,

Забранявам движението, престоя и паркирането на моторни превозни средства до приключване на строително-монтажните работи или преустановяване/спиране на строителството с издаване на протокол образец № 10 от Наредба № 3 към ЗУТ, поради лоши метеорологични условия или други форсмажорни обстоятелства на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч“ - част II“, етап 1 по следните участъци от уличната мрежа на град Годеч:

-          Улица „Пуалица“ между улиците „Борова гора“ и „Грънчарица“;

-          Улица „Борова гора“;

-          Улица „Грънчарица“ между улиците „Височка“ и „Пуалица“,

считано от 20.11.2018 година. Забраната не се отнася за автомобилите, участващи в изпълнението на СМР, специализирани автомобили на МВР и Спешна медицинска помощ.

Заповедта да се доведе до знанието на жителите на град Годеч и Началника на РУ на МВР- Годеч за сведение и изпълнение.

EspressoNews