На 18 август започна реконструкция и облагородяване на парк „Орлите” в Божурище

911 преглеждания

На 18 август започна оформянето на площ в парк „Орлите”. Извършва се почистване и подравняване на терена с чисти земни маси. Подготвителните действия се извършват от община Божурище, със съдействието и средствата на фирми от общината. Действията по реконструкция на парк „Орлите”, са във връзка с проект е за частично изменение на Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване, в обхват регулационни поземлени имоти УПИ - І,ІІ,ІІІ,ІV, V,VІ,VІІ-000259, кв.103 по плана на град Божурище. Проектът обхваща възстановяването, облагородяването и развитието на инфраструктурата и зелената система в парка, за да се превърне в едно по-добро място за отдих, почивка и спорт, както за гражданите, така и за гостите на град Божурище.  

EspressoNews