Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти заради АЧС

172 преглеждания

Мерките предвиждат в личните стопанства тип „заден двор” да се отглеждат до три броя свине за угояване

Във връзка с разпространението на болестта Африканска чума по свинете и направените измененията в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти, Община Своге публикува новите мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти.

Мерките предвиждат в личните стопанства тип „заден двор” да се отглеждат до три броя свине за угояване, като в обектите е необходимо да обособят ограждения за биологична сигурност, както и осигуряване на постоянен достъп до вода, място за съхранение и обеззаразяване на торта и място или съоръжение за дезинфекция. 

При фамилните ферми допустимият брой свине за отглеждане  е до 10 свине майки с приплодите им, но не повече от 200 броя общо с определена площ за съответната категория животни. Новите изисквания в този тип ферми са свързани с обособяването на филтър за смяна на работното облекло на входа/изхода на всяка сграда, в която се отглеждат свине. Той трябва да е оборудван с вана за измиване и дезинфекция на обувките и съоръжение за дезинфекция на ръцете.   И при тези обекти е важно осигуряване на защита на фуража за изхранване, както и обезопасяване на отворите, вратите и прозорците. Въвежда се почистване, измиване и дезинфекция на транспортните средства. В този тип ферми се въвежда изискване капацитетът на съоръжението или мястото, определено за събиране на торовата маса, да е съобразено със задължителния 40 дневен период, през който тя няма да може да се извежда извън животновъдния обект.

При подаване на заявление за регистрация на животновъден обект, заявителите трябва да се съобразят с новите изисквания за биосигурност.

Изискванията за свиневъдните стопанства, може да намерите на сайта на Община Своге.

EspressoNews