ОИЦ-София с информационна среща в Своге

110 преглеждания

Експертите ще запознават с най-актуалното по европейските програми

На 13 октомври 2021 г. (сряда) от 14:00 до 15:30 ч., екипът на Областен информационен център - София ще проведе информационна среща в община Своге (конферентна зала - I-ви етаж в сградата на Община Своге, ул. „Александър Стамболийски“ № 7).

Експертите на ОИЦ-София ще представят отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за финансиране на проекти през 2021 година. Ще бъдат презентирани и новите моменти в интегрирания подход за териториално развитие (инструмента ВОМР) и новия интегриран териториален подход (инструмента ИТИ).

Поканени за участие са всички заинтересовани страни: представители на общинската администрация, бизнеса, образователни и културни институции, граждански организации, земеделски производители, представители на медиите.

По време на събитието ще бъдат спазени необходимите изисквания за безопасност, съгласно препоръките на Министерство на здравеопазването.

ОИЦ-София (Договор №BG05SFOP001-4.004-0027-C01), изпълняван от Столична община) е част от мрежата от 27 информационни центъра, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Източник: eufunds.bg

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук