ОИЦ-София ще проведе изнесени приемни и в Годеч, Драгоман, Своге и Сливница

243 преглеждания

Експертите ще запознават с най-актуалното за европейските програми

Екипът на Областен информационен център-София ще проведе изнесени приемни и с жителите на общините Годеч, Драгоман, Своге и Сливница. Кампанията се провежда в периода от 11 ноември до 10 декември 2019 г., във всяка една от 22-те общини на територията на Софийска област.

Посетителите на приемната ще могат да получат информация за актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), както и проектите на индикативни годишни работни програми за 2020 година. Екипът на ОИЦ-София ще бъде на разположение, за да отговори на всички желаещи по други въпроси, свързани с възможностите за финансиране с европейски средства.

Информационните срещи ще се проведат на следните дати:

2 декември 2019 г. (понеделник) от 11:00 ч. до 14:00 ч. - гр. Годеч, фоайето в сградата на Общината, пл. „Свобода“ №1;

3 декември (вторник) от 11:00 ч. до 14:00 ч. - гр. Сливница, фоайето на Общината, пл. „Съединение“ №1;

5 декември 2019 г. (четвъртък) от 11:00 ч. до 14:00 ч., - гр. Драгоман, фоайето в сградата на Общината, ул. „Захари Стоянов“ №26;

6 декември 2019 г. (петък) от 11:00 ч. до 14:00 ч. - гр. Своге, фоайето в сградата на Общината, ул. „Ал. Стамболийски“ №7.

EspressoNews