Обсъдиха спешни мерки за възстановяването на Драгоманското блато

482 преглеждания

Като най-спешен приоритет е възстановяването на достъпа до блатото и развитието на туристическата инфраструктура

На 30 януари 2020 г. се проведе среща между представители на Община Драгоман и неправителствените организации, работещи в района на Драгоманското блато - Сдружение за дива природа БАЛКАНИ, Българска фондация "Биоразнообразие" и Българска асоциация за алтернативен туризъм. На срещата бяха планирани съвместни дейности за намаляване на последствията от пожара в Драгоманското блато на 22-ри януари, който унищожи над 80% от растителността на блатото.

Участниците формулираха конкретни предложения към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) с цел дългосрочно опазване и развитие на района:

Спешно обявяване на защитената местност "Драгоманско блато". Защитената местност въвежда ясни режими за опазване на редките и застрашени видове, както и екосистемата на влажната зона, като не променя собствеността на имотите. 

Осигуряване на средства за обезщетяване на имотите на частните собственици на земеделски земи в блатото, поради тяхното периодично наводняване.

Осигуряване на охрана на Драгоманско блато като влажна зона от световно значение по Рамсарската конвенция.

В ход е дарителска кампания за Драгоманското блато

Финансиране на проект на община Драгоман за изграждане на пречиствателно съоръжение за отпадните води (ПСОВ) - модулни пречиствателни станции.

Като най-спешен приоритет неправителствените организации и кметът на община Драгоман определиха възстановяването на достъпа до блатото за образователни и природозащитни цели и развитието на туристическата инфраструктура.

Сдружение за дива природа БАЛКАНИ вече набира средства за подновяване на унищожената дървена пътека и мостчета и изразява благодарност на дарилите чрез SMS с текст DMS DRAGOMAN към кратък номер 17 777 и на Платформата.бг. Междувременно Община Драгоман с подкрепата на неправителствените организации търси възможности за финансиране на нови посетителски съоръжения.

Голям пожар горя в Драгоманското блато
 
В духа на заявеното от кмета Андрей Иванов желание „Община Драгоман да се развива като екологично чист, запазен и атрактивен за хората район“, участниците ще си партнират стратегически за устойчивото му развитие. Това включва развиване и разширяване с общи усилия на работата на Центъра за опазване на влажните зони "Драгоманско блато" и прерастване на съвместната инициатива Байк и Рън за Чепън в международно събитие с подкрепата на Министерството на туризма. Състезанието тази година ще се проведе за девети път на 25 април.

Предложените спешни мерки за възстановяване и инициативите за развитие на Драгоманското блато и Чепън планина ще бъдат представени пред отговорните институции.

Снимки: Ангел Лазаров

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук