Община Божурище дава по 300 лв. парична помощ за всяко новородено дете от 1 януари 2017г.

802 преглеждания

Община Божурище предвиди парична помощ на стойност 300 лв. за всяко новородено дете след 31.12.2016г., а именно всички деца родени от 1 януари 2017г., информира кмета на общината.

 Условието за получаване на паричната помощ е новороденото да бъде регистрирано с постоянен адрес на територията на община Божурище.

Необходимите документи за получаване на помощта са Молба от Деловодството на Община Божурище и Акт за раждане на детето.

Всички семейства, отговарящи на условията, могат да подават молбите си в Деловодството на Община Божурище от понеделник до петък от 08:30 часа до 17:00 часа.

EspressoNews