Община Бoжурище прие Бюджет 2019

1850 преглеждания

Сред приоритетите са завършване на парк „Божура“, ремонти и облагородяване на града и общината

На редовно заседание на 31 януари, Общински-съвет Божурище прие Бюджет 2019 на Общината. 

„Благодаря на ОбС за приетия бюджет и конструктивните мнения, благодаря на всички Вас - гражданите, които присъствахте и взехте участие в събранията, относно бюджета.“, сподели в личния си фейсбук профил кметът на града Георги Димов и посочи приоритетните действия и мероприятия за град Божурище и селата в общината.

„Най-важно е да отворим излаз към Е80 по улица „Бор”, през бившето предприятие „Минстрой”, като стойността на този проект е 300 000 с ДДС;

Изграждане на алеи, които ще свържат новоизградения парк със сградата на общинска администрация, по този начин се доближаваме до степен краен завършек на площада; 

Завършване на парк „Божура“, върху, който ще бъдат изградени елементи за детски игри, беседки за малки и възрастни, маси за шах и тенис, и други, които ще благоприятстват за отдиха на жителите и почиващите в парка;

Цялостно саниране на Поликлиниката в града, включването на асансьор в проектната част, който ще бъде поставен във втория етап на изпълнение, служещ за удобство на трудноподвижни граждани, възрастни хора и майки с деца и колички; 

Подмяна на осветителните тела по главната улица на града. 

Подмяна на осветителните тела около Черквата, поставяне на такива върху пешеходните пътеки, за да може да бъдат видими за шофьорите и пешеходците. Правим това с ясната цел, пешеходните пътеки и уличното осветление в града да бъдат ярки и да са осветени. Това е и първият етап за започването на подмяна на всички осветителни тела в общината;

Изграждане на видеонаблюдение в общината;

Асфалтиране на улици в града, чакълиране на всички нуждаещи се улици в гр. Божурище, закърпване на всички дупки в града след приключване на зимния период.

За с. Гурмазово предвиждаме: 
Изграждане на вертикална планировка - площадковото пространство на центъра на селото, намиращ се пред Кметството и Читалището, които преди близо две година бяха изцяло ремонтирани. Закърпване на всички дупки по главната улица и всички останали в селото. Чакълиране на места, с висока необходимост. Доизграждане на осветление, където има необходимост.

За с. Пожарево предвиждаме:
Обезопасяване на сградата на старото училище и прилежащото му дворно пространство - почистване и обезопасяване.
Преасфалтиране на улици.

За с. Златуша предвиждаме: 
Направата на чешмата пред кметството. Чакълиране на улици и поставяне на осветление, където е необходимо.

За с. Пролеша предвиждаме: 
Изграждане на първи етап на главен водопровод по главната улица на селото, около 2 км. Направата на дупките в цялото село, чакълиране и поставяне на осветление, където е необходимо. След направата на водопровода, ще бъде приоритет и ремонтът на главната улица на селото.

За с. Хераково предвиждаме:
Да се извърши вторият етап на основния ремонт на всички помещения в Кметството и цялостното саниране на сградата. Чакълиране, осветление и закърпване на дупките в цялото село.

За с. Храбърско предвиждаме: 
Доизграждане на центъра на селото, необходимото знаково стопанство и маркировката към него. Преасфалтиране на улици в селото. Кърпене на дупките, чакълиране и доизграждане на уличното осветление, където е необходимо.

EspressoNews