Община Драгоман: Не изхвърляйте жар и горящи предмети в и около контейнерите

218 преглеждания

Нарушителите ще бъдат санкционирани

С цел предотвратяване възникването на пожари и замърсяване на околната среда, Община Драгоман апелира към жителите да на изхвърлят жар и горящи предмети в и около контейнерите за битови отпадъци. Това гласи съобщени, публикувано на официалната страница на Общината. Ето и пълния му текст:

„На основание чл. 31, т. 17 от Наредба № 1 за обществения ред, поддържане на чистотата и опазване общинските имоти на територията на община Драгоман Ви се предписва да не изхвърляте жар и горящи предмети в и около контейнерите и кофите за битова смет. При наличието на такава, контейнера не може да бъде вдигнат от сметосъбиращата техника.

Забранява се паленето на смет в контейнери на всякакви отпадъци, намиращи се по уличните платна, тротоари и зелени площи!

Забранява се използването на кофите и контейнерите, определени за битова смет за отпадъци от производствена дейност, строителни отпадъци и тор!

При неизпълнение на дадените по-горе указания, на нарушителите бъде съставен акт и потърсена административно-наказателна отговорност по реда на Закона за административните нарушения.“.

Община Драгоман приканва още своите жители, след като почистят градините си от биологични отпадъци, териториите към индивидуалните дворове и междублоковите пространства, събраните отпадъци да се поставят до кофите за битови отпадъци, след което ще бъдат извозени от сметосъбираща техника.
 

EspressoNews