Община Драгоман обяви за продажба и отдаване под наем четири имота на своя територия

831 преглеждания

Община Драгоман обяви за продажба и отдаване под наем четири имота на своя територия

Четири процедури за публични търгове откри със свои заповеди кметът на община Драгоман.

Търговете ще се проведат на 30 април 2018 г. и са за отдаване под наем и продажба на имоти – публична общинска и частна общинска собственост, които се намират в гр. Драгоман и село Василовци.

Първият публичен търг с явно наддаване е за отдаването под наем на общинско помещение – медицински кабинет с площ 18.90 кв.м., който се намира в блок Б на Поликлиниката в Драгоман.

Под наем се отдава и още един медицински кабинет с площ т 40.66 кв.м. Той е разположен в блок В на Поликлиниката на града.

Общината обявява за продажба чрез публичен търг с явно наддаване и имот с площ 880 кв.м. в село Василовци, както и недвижим имот с размер 870 кв.м., отново в землището на селото.

Вижте заповедите с пълната информация и срокове за участие в търговете:

Заповед № РД-15-189/27.03.2018 г.

Заповед № РД-15-188/27.03.2018 г.

Заповед № РД-15-191/27.03.2018 г.

Заповед № РД-15-190/27.03.2018 г.

EspressoNews