Община Драгоман обяви проект за изменение и допълнение на Наредба

250 преглеждания

Становища се приемат в 14-дневен срок

Община Драгоман публикува проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба №3 за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на община Драгоман.

От местната администрация уведомяват, че всички заинтересовани граждани могат да подават писмени становища и предложения по проекта на документа в следващите 14 дни. Те ще се приемат в деловодството на Община Драгоман (гр. Драгоман, ул. „Захари Стоянов” № 26) и на електронен адрес: obshtina_dragoman@abv.bg.

Измененията и допълненията в Наредбата, са в резултат на извършен преглед, анализ на действащата Наредба и привеждане в съответствие с нормативни актове.

С проекта на Наредба №3, мотивите и оценката на въздействието може да се запознаете на официалната страница на община Драгоман.

EspressoNews