Община Драгоман подписа договор за изграждане на физкултурен салон в СУ „Христо Ботев“

126 преглеждания

Проектът е на стойност 486 136.96 лв

На 13 май, в сградата на Държавен фонд „Земеделие“, бе подписан Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за проект: „Изграждане и обзавеждане на физкултурен салон в СУ „Христо Ботев“ - УПИ I, кв. 5, гр. Драгоман, община Драгоман“. Проектът е на стойност 486 136.96 лв и предвижда изграждането на физкултурен салон и прилежащи обслужващи помещения в северната част на имота на СУ „Христо Ботев“, гр. Драгоман. Комуникацията между новопостроения физкултурен салон и сградата на училището ще се извършва чрез изграждането на ново входно фоайе.

Успешното изпълнение на проекта ще даде възможност на учениците да практикуват волейбол, баскетбол, тенис на маса, тенис на корт, бадминтон, както и да практикуват тренировъчно и учебно спортове като хандбал, футбол на малки вратички и други групови и индивидуални спортове.

EspressoNews