Община Драгоман сключи договора за реконструкцията на ул. „Христо Ботев“

132 преглеждания

Стойността на проекта е 1 169 112.78 лева без ДДС

Днес, ДФ „Земеделие“ и Община Драгоман сключиха договор за финансиране по ПРСР 2014-2020 за проект „Реконструкция и/или рехабилитация на ул. „Христо Ботев“ в гр. Драгоман, включително съоръженията и принадлежностите към нея“ на стойност 1 169 112.78 лева без ДДС.

Улица „Христо Ботев“ представлява входно-изходна артерия на град Драгоман и връзката му с бъдещата АМ „Европа“, при пътен възел 14+389км. С реконструкцията /рехабилитацията на улицата се цели чрез възстановяване и замяна на конструктивни и геометрични елементи и съоръжения, и изпълнението на нови такива, да се увеличи носимоспособността, устойчивостта и трайността на пътя и съоръженията към него, да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и да се осигурят добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари.

EspressoNews

Снимка: Община Драгоман