Община Драгоман с писмо до МРРБ за липсата на подписани договори по НПЕЕМЖС

632 преглеждания

При промяна на условията за финансиране, Община Драгоман ще информира своите граждани

Във връзка със засиления интерес на жителите на община Драгоман към развитието на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, общинска администрация, входира писмо в Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) с искане за повече яснота относно нейното продължаване и за липсата на подписани договори по входираните заявления на сдруженията на собственици от община Драгоман.

В своя отговор заместник-министър Николай Нанков информира, че още през месец януари 2016 г. до „Българска банка за развитие“ АД (ББР) са изпратени указания, временно да се преустанови сключването на нови договори за целево финансиране, тъй като разчетите са показали, че финансирането може да бъде осигурено само за сградите с вече сключени тристранни договори с ББР АД.

С допълнителни указания през юли 2017 г. министъра на регионалното развитие и благоустройство прекратява и приема на заявления за интерес и финансова помощ от сдруженията на собствениците, тъй като не е одобрен допълнителен финансов ресурс.

В момента междуведомствена работна група разглежда цялостната методика на програмата с цел нейната оптимизация, нови възможности за финансиране, пряка ангажираност на етажната собственост, както и завишени мерки при реализирането й, но по-нататъшното подпомагане при изпълнение на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради може да бъде извършено при различни правила.

При промяна на условията за финансиране, Община Драгоман ще информира своите заинтересовани граждани своевременно.

EspressoNews