Община Драгоман ще подпише договори за реализация на два проекта

502 преглеждания

Тяхното изпълнение ще допринесе за подобряване на средата и качеството на живот в общината

Община Драгоман ще подпише договори за реализация на два спечелени проекта в различни области, с които ще продължи обновяването на ВиК мрежата и трайното решаване на проблема с водоснабдяването, и ще се подобри образователната структура.

Проектите са:

1. „Изграждане и обзавеждане на физкултурен салон в СУ „Христо Ботев“ - УПИ I, кв. 5, гр. Драгоман, община Драгоман“ - Голямото училище;

3. „Реконструкция на тласкателен водопровод от ПС „Неделище“ - II-ри подем до НР с обем 2000 м3 на гр. Драгоман“ - довеждащият водопровод до гр. Драгоман.

От Общината изразяват своето задоволство от това, че с привлечените средства ще се подобри средата и качеството на живот драгоманчани, както и условията за устойчиво развитие на бизнес в региона.

EspressoNews