Община Костинброд обявява прием на документи за свободни работни места

713 преглеждания

Вижте свободни работни позиции

Община Костинброд обявява прием на документи за свободни работни места в Общинска администрация – Костинброд.

Младши инспектор „Строителен контрол“ – 1 бр. на постоянно място и на пълно работно време. Длъжността осъществява контрол по устройствените планове, одобрените инвестиционни проекти, разрешения за строеж и други. Изисквания за образование: висше-бакалавър : строителство, геодезия или архитектура. Изисква се и добри компютърни умения-специализирани програмни продукти, свързани с дейността.

Младши специалист „Информационни технологии“ – 1 бр. на постоянно място и на пълно работно време. Подпомага техническата дейност, свързана с офис оборудването и компютрите, и обновяване на софтуера използван в общината. Изисквания за образование: средно техническо с много добри компютърни умения.

Старши експерт „Инвестиционно проектиране и строителство“ – 1 бр. по заместване до завръщане на титуляра на пълно работно време. Реализира целите и задачите на общината в областта на строителството, ремонтите и контролира инвестиционното проектиране на общински обекти. Изискване за образование: висше бакалавър, професионална област: строителство, геодезия или архитектура, професионален опит една година. Необходими са организационни и компютърни умения-специализирани програмни продукти, свързани с дейността.

Главен специалист „Устройство на територията“ – 2 бр. на постоянно място и на пълно работно време. Извършва качествено обслужване на гражданите във връзка с кадастрални и регулационни планове и информацията, касаеща недвижимите имоти на територията на община Костинброд. Изискване за образование: средно специално-техническо, професионален опит две години. Необходими са и компютърни умения-специализирани програмни продукти, свързани с дейността.

Лице за контакт: Румяна Ицева – главен експерт „ЧР и ТРЗ“, тел.: 0721 68 743, от 08.00 часа до 17.00 часа, в работни дни.

Източник: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук