Община Костинброд подписа договор за рехабилитацията на уличната мрежа

249 преглеждания

Финансовата помощ е по програма „Развитие на селските райони 2014-2020 г.“

На 30 май, в Държавен фонд „Земеделие” кметът на община Костинброд Трайко Младенов, заедно с заместник-кмета инж. Теодора Гогова и Директор на дирекция „Обществени поръчки и Оперативни програми и проекти“ и главен юрисконсулт Снежа Трендафилова подписаха поредния договор за безвъзмездна финансова помощ по програма „Развитие на селските райони 2014-2020 г.“

Финансовата помощ е по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“ с номер на проекта №BG06RDNP001-7.001-0124 -УЛИЦИ с наименование „Изграждане и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Костинброд “. Чрез този проект ще бъдат изградени и рехабилитирани уличните мрежи на територията на община Костинброд - изграждане на ул. „Витоша” от ОТ 309 до ОТ 341 , ул. „Гео Милев” от ОТ 309 до ОТ 348 и ул. „Пирин” от ОТ 1015 до ул. „Момчил Войвода” и рехабилитация на ул. „Йордан Йовков“ от ОТ 361 до ОТ 651.

EspressoNews

Снимки: Община Костинброд