Община Костинброд почиства напоителен канал Р-8

106 преглеждания

С цел превенция от наводнения

Община Костинброд почиства напоителен канал Р-8, който е изключително важен за превенция от наводнения. За това информират от Общината. 

Благодарение на координираните действия на община Костинброд и Агенция „Напоителни системи и съоръжения“, продължават действия по превантивно почистване на важни за общината ни водни обекти.

Към настоящия момент община Костинброд почиства изключително важния напоителен канал Р-8, който се захранва от река Блато в землището на село Петърч и преминавайки през почти целия град Костинброд, отново се свързва с реката в Първи район на града.

Каналът е с намалена проводимост, в следствие на голямото количество наноси, израснали храсти и дървесна растителност.

При преливането му се създава голяма опасност за квартал „Маслово“ и за част от квартал “Шияковци”.

В момента с тежка механизация се извършва почистване на канала от село Петърч - в посока кв. „Шивковци“.

Ще бъдат почистени и коригирани връзките на канала с канавките на черните пътища, които го пресичат, както е почистената вече в границите на регулацията бара - „Слана бара“.

През следващите дни предстои предприемане по почистване на река Блато от „Напоителни системи“ в изключително важен и опасен участък, който е извън регулацията на населените места на територията на общината ни. Участъкът е между село Петърч и кв. „Маслово“ в град Костинброд.

Там ще бъдат премахнати храсти и дървета, почистване от наноси и затлачвания по речното корито.

Река Блато в рамките на кв. „Маслово“ и кв. „Шияковци“ вече е почистена като риска от наводнения и излизането на речните води е сведен до минимум.

Почистени са и канавките по улица „Прохлада“, които отвеждат значително количество повърхностни води от землището на кв. „Маслово“ в бара „Слана бара“, преминаваща покрай стадион „Маслово“.

Почистени са и канавките по улица „Рожен“, които също отвеждат значително количество повърхностни води, които наводняват квартал „Маслово“.

Източник и снимки: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук
 
 
 
 

Тагове