Община Костинброд спечели проект за изграждането на мултифункционален закрит спортен комплекс на стадион „Белица“

66 преглеждания

Община Костинброд спечели проект за изграждането на мултифункционален закрит спортен комплекс на стадион „Белица“, в Костинброд. Договорът бе подписан на  19.02.2021г., в Министерство на регионалното развитие и благоустройството от Трайко Младенов - кмет на  община Костинброд и д-р Атанас Тенев - председател на ОбС-Костинброд.

Проект „Спортният туризъм - наше общо бъдеще“ е по програма за Трансгранично сътрудничество „България - Сърбия“ е на стойност - 1 366 392,26 лв., от които за община Костинброд са - 578 342,37 лв. Водещ партньор е община Костинброд, с партньор  община Гаджин Хан, Република Сърбия.

Проектът ще се изпълнява по приоритетна ос 1. „Устойчив туризъм“, по специфична цел 1.1. „Туристическа привлекателност“ на програмата за трансгранично партньорство „България - Сърбия“, по покана за кандидатстване 2014TC16I5CB007 - 2018 - 2 of INTERREG IPA CBC Bulgaria - Serbia Programme.

На стадион „Белица“ ще се обособи покрит многофункционален терен с изкуствена настилка и размери 42.50 на 23.41 метра, и височина 10.85 метра.

Съоръжението ще се използва за провеждане на различни спортове - баскетбол, волейбол, футбол, тенис и др. Игрището ще е оразмерено за 15 спортуващи и 35 посетители. Спортният комплекс ще е ограден от  метална конструкция с PVC покритие /балон/. Обектът ще се отоплява посредством газов кондензен котел с регулатор, което ще предостави възможност да се ползва целогодишно.

В община Гаджин Хан ще се реализира реконструкция на плувен басейн в Душник, община Гаджин Хан.

Проектът предвижда и разработване на единна трансгранична стратегия, съвместен интегриран продукт за развитие на спорта и приключенския туризъм в общините Костинброд и Гаджин Хан. Двудневна дискусия на кръгла маса на тема „Трансгранична идентичност в полза на спортния туризъм“ и специализиран обучителен семинар „Стартиране на бизнес в областта на спортния туризъм“.

На стадион „Белица“ провеждат тренировки клуб по борба „Белица“, клуб по лека атлетика „Фортуна“ и клуб по художествена гимнастика „Финес“.

На стадиона са се провеждали футболни срещи, турнири и финал по ръгби за България. С изграждането на многофункционалното игрище, община Костинброд ще осигури и на други спортове да провеждат своите тренировки или първенства.