Община Своге изпълнява строителната си програма за 2021 г.

171 преглеждания

През летните месеци Общинското ръководство продължава с изпълнението на заложените дейности

През първото шестмесечие на 2021 г., на територията на Община Своге са изпълнени ремонтни дейности на общинската пътна мрежа и улици съгласно строителната програма, информират от Общината. Извършен е ремонт на асфалтобетонната настилка на уличната и общинската  пътна мрежа на територията на населените места в общината. Изкърпени са единични дупки и деформации на настилката с плътна асфалтова смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно, оформени са с фугорез/ фреза, извършено е почистване, направен е разлив за връзка, положени, уплътнени и заляти са фугите с битумна емулсия, извършена е обработка с каменно брашно в селата Гара Лакатник, Луково, Томпсън, Габровница, Зимевица, Заселе.

Асфалтирани са улиците: Петър Берон от ОТ 1124 през ОТ 1125 до ОТ 1234 в  кв. Дренов, гр. Своге и Филип Тотю от ОТ 271 до ОТ 274 (с дължина около 200 м.л), кв. Козарника, гр .Своге като са изпълнени са следните дейности: машинен изкоп и подравняване на земното легло, насипване и уплътняване с несортиран трошен камък 0-63 мм на пътна основа, профилиране на пътна основа, монтаж на бетонови бордюри  и полагане на два пласта асфалтобетон с битумен разлив.

Извършен е и ремонт на водопровод от ОТ 27 с дължина около 160м.л ф75 и  настилка от ОТ 27-през ОТ 28 - ОТ 30 - ОТ 31- ОТ 32 - ОТ 33 - ОТ 35- ОТ 36 - ОТ 37 - до ОТ 38 на ул. 61-ва в с. Владо Тричков“. На ул.61-ва е извършен ремонт на пътната настилка - 1360 м2. Извършени са и следните ремонти:

„Ремонт на път за махала „Сърце“, с. Луково“ ;

Ремонт на пътна настилка на пътя за махала Сърце в с. Луково - 130 м.л;

Текущ ремонт на път в с. Луково, махала Дупките;

Извършени дейности по ремонт на пътната настилка в участък от път за мах. Дупките;

Ремонт на ул. Каменярска - участък от ул. Каменярски дол към мах. Брезов рът;

Извършени дейности по ремонт на пътната настилка в участък от ул. Каменярска;

Ремонт на път за мах. Огурелица /от дере при „Марков камък“/ в с. Реброво;

Ремонт на път за мах. Свинове, с. Лесковдол;

Извършени дейности по ремонт на пътната настилка в участък от път за мах. Свинове, с. Лесковдол;

Възстановяване на път в местността Корни дол, с. Свидня;

Извършени дейности по ремонт на пътната настилка в участък от път за местност Корни дол, с. Свидня.

През летните месеци Общинското ръководство продължава с изпълнението на заложените строителни дейности, както и с текущите ремонти на общинска пътна и улична мрежа. В началото на месец септември предстои стартиране на ремонти на общински сгради в града и останалите населени места.

Източник: Община Своге

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук