Община Своге определи местата за обявяване на избирателните списъци на нейна територия за предстоящите Евроизбори

839 преглеждания

Изборите за членове на Европейския парламент са на 26 май

Със заповед на кмета на община Своге Емил Иванов и на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.41, ал. 1. и ал.3 от Избирателния кодекс, на официалната интернет страница на община Своге са публикувани определените места за обявяване на избирателните списъци във връзка с насрочените избори за членове на Европейския парламент.

Припомняме, че гражданите на общината ще гласуват в 42 избирателни секции на предстоящите избори на 26 май 2019 г.

Секция

Населено място

Адрес на СИК

Място за обявяване на избирателния списък

001

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГРАДИЩЕ 1907", ул. Цар Симеон №29

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГРАДИЩЕ 1907", ул. Цар Симеон №29

002

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГРАДИЩЕ 1907", ул. Цар Симеон №29

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГРАДИЩЕ 1907", ул. Цар Симеон №29

003

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГРАДИЩЕ 1907", ул. Цар Симеон №29

ГР. СВОГЕ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ ГРАДИЩЕ 1907", ул. Цар Симеон №29

004

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - СУ "ИВАН ВАЗОВ", ул. Звънче № 2

ГР. СВОГЕ - СУ "ИВАН ВАЗОВ", ул. Звънче № 2

005

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - СУ "ИВАН ВАЗОВ", ул. Звънче № 2

ГР. СВОГЕ - СУ "ИВАН ВАЗОВ", ул. Звънче № 2

006

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - СУ "ИВАН ВАЗОВ", ул. Звънче № 2

ГР. СВОГЕ - СУ "ИВАН ВАЗОВ", ул. Звънче № 2

007

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - НУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ул.Циолковский №2

ГР. СВОГЕ - Магазина на ул. Дружба №1

008

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - КВАРТАЛЕН КЛУБ, ул. Петър Берон № 36

ГР. СВОГЕ - Квартален клуб ул. Петър Берон № 36

010*

С. БАТУЛИЯ И С. БУКОВЕЦ

С. БАТУЛИЯ - КЛУБА ПОД СГРАДА НА   КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. БАТУЛИЯ - Клуба под сградата на кметското наместничество с. Батулия

011

С. БОВ

С. ВОВ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. БОВ - Административната сграда на кметското наместничество

012*   

С. БРЕЗЕ И   С. ДОБРАВИЦА

С. БРЕЗЕ  - КМЕТСТВОТО

С. БРЕЗЕ - Административната сграда на кметството с. Брезе

013

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ - КЛУБ ПОД КМЕТСТВОТО, ул.   1-ва №1

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ - Административната сграда на кметството, ул. 1-ва №1

014

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ - ОУ "ЕЛИН ПЕЛИН", ул. 3-та № 2

С. ВЛАДО ТРИЧКОВ - Административната сграда на кметството, ул. 1-ва №1

015

С. ГАБРОВНИЦА

С. ГАБРОВНИЦА - ЗДРАВНАТА СЛУЖБА

С. ГАБРОВНИЦА - Административната сграда на кметството

016

С. ГАРА БОВ

С. ГАРА БОВ - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 189611 /МАЛЪК САЛОН/, ул. Издримец N96

С. ГАРА БОВ - Административната сграда на кметството, ул. Издримец N96

017

С. ГАРАЛАКАТНИК

С. ГАРА ЛАКАТНИК - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ 1934", площад „Центъра* №2

С. ГАРА ЛАКАТНИК - Народно читалище „Искърски пролом 1934", площад „Центъра“ №2

018

С. ГАРА ЛАКАТНИК

С. ГАРА ЛАКАТНИК - ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", ул. Христо Ботев №14

С. ГАРА ЛАКАТНИК - ОУ "Христо Ботев", ул. Христо Ботев №14

019

С. ГУБИСЛАВ

С. ГУБИСЛАВ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ГУБИСЛАВ – Административна сграда на кметското наместничество

020

С. ДОБЪРЧИН

С. ДОБЪРЧИН - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ДОБЪРЧИН - Административна сграда на кметското наместничество

021

С. ДРУЖЕВО

С. ДРУЖЕВО - СГРАДАТА НА БИВШЕТО УЧИЛИЩЕ

С. ДРУЖЕВО - Административна сграда на кметското наместничество

022       

С. ЕЛЕНОВ ДОЛ

С. ЕЛЕНОВ ДОЛ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ЕЛЕНОВ ДОЛ - Административна сграда на кметското наместничество

023

С. ЖЕЛЕН

С. ЖЕЛЕН - БИБЛИОТЕКАТА

С. ЖЕЛЕН - Административна сграда на кметското наместничество

024

С. ЗАКОГЕ

С. ЗАНОГЕ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ЗАНОГЕ -Административна сграда на кметското наместничество

025

С.ЗАСЕЛЕ                                      

 

С. ЗАСЕЛЕ - МЛАДЕЖКИ КЛУБ

С. ЗАСЕЛЕ -Административна сграда на кметството

026

С. ЗИМЕВИЦА

С. ЗИМЕВИЦА - МЛАДЕЖКИ КЛУБ

С. ЗИМЕВИЦА - Административна сграда на кметството

027*

С. ИСКРЕЦ,   СЗАВИДОВЦИ И С. МАНАСТИРИЩЕ

С. ИСКРЕЦ - ОУ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", ул. Христо Ботев №9

С. ИСКРЕЦ -Административна сграда на кметството, ул. Христо Ботев №2

028

С. ИСКРЕЦ

С. ИСКРЕЦ - ОУ "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ", ул. Христо Ботев №9

С. ИСКРЕЦ -Административна сграда на кметството, ул. Христо Ботев №2

029

С. РЕДИНА

С. РЕДИНА - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. РЕДИНА - Административната сграда на кметското наместничество Редина, ул. Дунав №8

030

С. ЛАКАТНИК

С. ЛАКАТНИК - МЛАДЕЖКИ КЛУБ

С. ЛАКАТНИК - Административната сграда на кметството

031     

С. ЛЕСКОВДОЛ

С. ЛЕСКОВДОЛ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ЛЕСКОВДОЛ - Административната сграда на кметското

032     

С. ЛУКОВО

С. ЛУКОВО - КЛУБА В КМЕТСТВОТО

С. ЛУКОВО - Бивш магазин „Плод и зеленчук“

033

С.МИЛАНОВО

С. МИЛАНОВО - НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ПРОБУДА 1927", ул. Мушат №11

С. МИЛАНОВО - Народно чителище „ПРОБУДА 1927", ул. Мушат №11

034*

С. ОГОЯ И С. БАКЬОВО

С. ОГОЯ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ОГОЯ - Административната сграда на кметското наместничество с. Огоя

035*

С. ОПЛЕТНЯ И С.ЛЕВИЩЕ

С. ОПЛЕТНЯ - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧЕСТВО

С. ОПЛЕТНЯ - Магазин на РПК с. Оплетня

036*

С. ОСЕНОВЛАГ И С. БРЕЗОВДОЛ

С. ОСЕНОВЛАГ - СГРАДА НА БИВШЕ ОУ "СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

С. ОСЕНОВЛАГ - Магазин на РПК с. Осеновлаг

037

С. РЕБРОВО

С. РЕБРОВО - ОУ "Д-Р ПЕТЪР БЕРОН", ул. Стара планина №5

С. РЕБРОВО - Административна сграда на кметството, ул. Стара планина №1

038     

С. ЦЕРЕЦЕЛ

С. ТОМПСЪН - КЛУБА В КМЕТСТВОТО

С. ТОМПСЪН - Административната сграда на кметството с. Томпсън, ул. Франк Томпсън №2

039

С. СВИДНЯ

С. СВИДНЯ - ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ", ул. Отец Паисий №14

С. СВИДНЯ - Административната сграда на кметството, ул. Отец Паисий №16

040

С. ТОМПСЪН

С. ТОМПСЪН- КЛУБА В КМЕТСТВОТО

С. ТОМПСЪН - Административната сграда на кметството с. Томпсън, ул. Франк Томпсън №2

041

С. ЦЕРОВО

С. ЦЕРОВО – ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" ,ул. Цар Иван Асен №12

С. ЦЕРОВО - Административната сграда на кметството, ул. Възраждане №1

042

С. ЦЕРОВО

С. ЦЕРОВО - ОУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ", ул. Цар Иван Асен №12

С. ЦЕРОВО - Административната сграда на кметството, ул. Възраждане №1

043

С. ЯБЛАНИЦА

С. ЯБЛАНИЦА - КМЕТСКОТО НАМЕСТНИЧ

С. ЯБЛАНИЦА - Административната сграда на кметското наместничество

Предварителни избирателни списъци не се обявяват за секции с номера:

Секция

Населено място

Адрес на СИК

009

ГР. СВОГЕ

ГР. СВОГЕ - МБАЛ „СВОГЕ", ул. Староселска   №4

044

С. ИСКРЕЦ

С. ИСКРЕЦ - СБПФЗДПЛР "ЦАР ФЕРДИНАНД I" ЕООД, ул. Санаториума №213

045

ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ

 

които биха се образували само при наличие на необходимия брой избиратели.

EspressoNews