Община Своге стартира процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение

264 преглеждания

То е за „Развитие на екотуризъм и изграждане на екопътека Грохотен“

Процедура по ОВОС стартира Община Своге във връзка с инвестиционно предложение за „Развитие на екотуризъм и изграждане на екопътека Грохотен “.

Целта на процедурата е изграждане на туристическа инфраструктура и атракции, екопътеки, туристически маршрути, велоалеи, инфраструктури за отдих и почивка сред природата. Специфичната цел на проектното предложение е развитието на туризма в община Своге.

Чрез изграждането на туристическия продукт „Екопътека Грохотен“ ще се постигне добро обслужване и информираност на туристите за маршрута и емблематичния за общината връх Грохотен, като се цели увеличаване на броя на туристите чрез предлагане на атрактивна и привлекателна среда за посетителите. Проектът третира изграждане на малки по размер атракции на открито и места за отдих. По маршрута на екопътеката с дължина четиро километра се предвижда изграждане и монтаж на информационни табели, изграждане на кътове за отдих - маси с пейки, навеси.

За контакти: Цветослава Петкова, Директор дирекция ЕПП, тел:0726/230-83

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС е публикувана на официалната страница на Община Своге.

EspressoNews