Община Своге стартира процедура по ОВОС във връзка с инвестиционно предложение

225 преглеждания

То е за благоустрояване на междублоково пространство

Процедура по ОВОС стартира Община Своге във връзка с инвестиционно предложение за „Благоустрояване на междублоково пространство в квартал между улиците „Цар Симеон“, „Васил Левски“ , „Соколов камък“ и „Околовръстна“ в гр. Своге“.

Целта на проектното предложение е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло, с оглед осигуряване безопасност на движението, подобряване комфорта на пътуване и осигуряване на добро отводняване на пътната настилка, както и оформяне на градската среда в междублоковото пространство.

Благоустройствените дейности включват: укрепителни мероприятия, изграждане на уличен водопровод и канализация в обхвата на новоизграждащите се алеи, асфалтиране на улици и алеи, поставяне на пътна маркировка, облагородяване на междублоковото пространство, изграждане на улично осветление в обхвата на новоизграждащите се алеи.

За контакти: Цветослава Петкова, Директор дирекция ЕПП, тел:0726/230-83

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София - 1618, бул. „Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Пълната информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС е публикувана на официалната страница на Община Своге.

EspressoNews