Община Своге участва на Международен форум по Програма за транснационални партньорства

1032 преглеждания

Община Своге участва на Международен форум по Програма за транснационални партньорства

В периода 22-23 март 2018 г. в град Варшава, Република Полша се проведе Международен форум по Програма „Транснационални партньорства“  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Управляващ орган в Република България -  Министерство на труда и социалната политика. Община Своге бе представена от Нина Копринджийска- заместник-кмет и Цветослава Петкова-Директор Дирекция „Европейски програми и проекти“. Те взеха участие в събитието като презентираха общината пред 130 участници от 68 организации от петте държави, допустими кандидати по настоящата покана - България, Полша, Белгия, Швеция, Финландия.

Форумът беше открит от г-н Пъотр Красъски - Директор на транснационалния отдел към Министерство на инвестициите и развитието в Република Полша, който приветства представителите на 5-те държави като им пожела успешна работа, ефективно партньорство и реализирани проекти.

Александра Ковалска- координатор на работната група за въздействието на транснационалната платформа на ЕСФ   направи презентация на програмата, условията за кандидатстване, срок за подаване на проектни предложения, начин на подаване чрез системата ESF Transnational Platform.

Условието на програмата е всяка една от изброените държави да подготви проектно предложение с партньор от останалите четири държави. Форумът предостави възможност за  намиране на партньори за съвместни проекти.

В рамките на събитието представителите на Община Своге представиха  проектната си идея, взеха участие в кръгли маси, разговаряха с представители на общини и организации от останалите държави, размениха контакти и осъществиха партньорство за целите на програмата. В срок до 11.05.2018 г. предстои да бъде подадено проектното предложение. При евентуално одобрение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ ще се създадат отношения и социалноикономически връзки с европейските партньори, ще се трансферират добри практики и иновации на територията на общината.

EspressoNews