Община Своге ще отдаде по наем имоти за срок от една стопанска година

329 преглеждания

Чрез публичен търг с тайно наддаване

На 06 август 2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Своге ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от една стопанска година (2019-2020 г.) на имоти - общинска собственост в гр. Своге и землището на селата: Заноге, Заселе, Зимевица, Брезе, Осеновлаг, Лесковдол, Редина, Желен, Церово, Миланово, Дружево, Свидня, Манастирище, Добърчин, Завидовци, Батулия, Буковец, Бов, Церeцел, Лакатник, Огоя и Брезов дол.

Заявления за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 ч. на 05.08.2019 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на 13.08.2019 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 ч. на 12.08.2019 г.    

Оглед на имотите, обект на търга, може да се извършва всеки делничен ден от 10:00 до 16:00 ч.

Начална тръжна годишна наемна цена за един декар площ, съгласно експертни оценки, изготвени от лицензиран оценител, за съответното землище, са както следва:

- с. Заселе - 30 (тридесет) лв./дка

- с. Заноге - 30 (тридесет) лв./дка

- с. Зимевица - 30 (тридесет) лв./дка

- с. Брезе - 30 (тридесет) лв./дка

- с. Осеновлаг - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Брезов дол - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Огоя - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Батулия - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Буковец - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Лесковдол - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Редина - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Церецел - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Желен - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Добърчин - 30 (тридесет) лв./дка

- с. Свидня - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Манастирище - 30 (тридесет) лв./дка

- с. Завидовци - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Бов - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Лакатник - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Церово - 25 (двадесет и пет) лв./дка

- с. Миланово - 28 (двадесет и осем) лв./дка

- с. Дружево - 28 (двадесет и осем) лв./дка

- гр. Своге - 25 (двадесет и пет) лв./дка

Повече информация за търга може да намерите на официалната страница на Община Своге или да получите на телефон 0726 - 85, вътрешен 37.

EspressoNews