Община Сливница обяви проект за изменение на наредбата за обществения ред

409 преглеждания

Становища се приемат в 30-дневен срок

В изпълнение на изискванията на чл. 26, ал.2 и 3 от Закона за нормативните актове, община Сливница предоставя Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за обществения ред на територията на община Сливница /Приета с Решение № 93 от Протокол № 8/26.06.2008 г./.

В 30-дневен срок от датата на обявлението, всеки заинтересован гражданин на община Сливница може да подаде писмено предложения и становища по проекта в центъра за информация и услуги на гражданите в ст. 106 в сградата на ОбА-Сливница.

Проекта може да откриете в подсекция „Проекти на наредби” от секция „Общински съвет” на главното меню на сайта на общината.

EspressoNews