Община Сливница планира основен ремонт на медицинския център в града

974 преглеждания

Стартирана е процедура по ОВОС за проекта

Община Сливница започва основен ремонт на медицинския център в града. Това става ясно от обява до заинтересованите лица и общественост, публикувана на сайта на местната администрация, с която стартира и процедура по ОВОС за инвестиционното намерение.

Обявата е на основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

С нея Община Сливница, ЕИК: 000776517, гр. Сливница, пл. „Съединение“ № 1, съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за „Основен ремонт на сградата на Медицински център, гр. Сливница, ул. „Тодор Каблешков“ № 6 (УПИ V, кв. 24).

За контакти е посочен главният инженер на общината Чавдар Янков.  

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

Източник: Община Сливница
EspressoNews