Общинска администрация Своге с информация за реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина

310 преглеждания

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия ще се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г.

Общинска администрация Своге публикува на официалния си уебсайт съобщение до гражданите във връзка с реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина:

Централната избирателна комисия е приела Решение №2159-НС от 02.03.2021г., ОТНОСНО: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия ще се образуват на територията на всяко населено място, ако до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления по Приложение № 1 към  решението  от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация и постоянният им съответно настоящ адрес (в случаите, когато са подали заявление и са били вписани в избирателния списък по настоящия им адрес) е на територията на съответното населено място.

Заявлението за вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия  се подава до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник в периода от 24.03.2021 г. (10 дни преди изборния ден) до 31 март 2021 г. (3 дни преди изборния ден) включително и се подава по един от следните начини:

– саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на общината/района/кметството/кметския наместник от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата;

– подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата;

– заявление, подадено на електронната поща:

ИМЕЙЛ:
kmet@svoge.bg

ИМЕЙЛ ЗА ОБМЯНА НА ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ:
delovodstvo@svoge.bg

 без да се изисква квалифициран електронен подпис;

Към заявлението за гласуване в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. не се прилагат документи, освен пълномощните.

Свали прикачените файлове:

doc ЗАЯВЛЕНИЕ за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. в секция за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация, съгласно Закона за здравето

Източник: freepik

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук