Общински съвет-Годеч ще разгледа оптимизацията на училищната мрежа в града

590 преглеждания

Общински съвет-Годеч ще проведе заседание на 19 април. То ще започне в 12:00 часа. Проектът на Дневен ред предвижда да бъдат разгледани докладни на кмета на общината г-н Радослав Асенов. Сред докладните са такива за Регионалната програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд 2017-2020 г., за кандидатстване на общината с проекти по ОП „Околна среда” 2014-2020 година, както и Приемане на общинска програма за оптимизация на училищната мрежа от учебната 2017/2018 г. и преобразуване на НУ „Христо Ботев” и СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.

Както EspressoNews писа, оптимизацията на учебната мрежа ще бъде подложена и на обществена дискусия, която ще се проведе ден преди заседанието на ОбС-Годеч.

Вижте останалите точки от Дневния ред на официалния интернет сайт на Община Годеч.

EspressoNews