Общо събрание на членовете на НЧ "Христо Ботев 1934“

769 преглеждания

На 28 юли 2016 година се състоя Общо събрание на членовете на Народно читалище "Христо Ботев 1934“ - гр.Божурище. Причината за проведената среща беше гласуването за приемане на решение относно кандидатстване на НЧ "Христо Ботев 1934“ по програма за развитие на селските райони, касаеща модернизация и доставка на оборудване. Общото събрание приключи с единодушно одобрение за кандидатстване по програмата.

Източник: Община Божурище