Обявление за инвестиционно предложение публикува Община Своге

468 преглеждания

От името на ЕТ „Соня Спорт-Соня Зафирова“ община Своге уведомява заинтересованите лица за инвестиционно предложение за „Изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за застрояване за изграждане на комплекс за рибовъдно стопанство и комплекс за биологично отглеждане на животни“. Комплексите ще бъдат разположени в м. Падината в землището на село Ябланица.

Вижте Обявлението и приложението към него, публикувани на официалния интернет сайт на община Своге.

EspressoNews