Огромно културно и историческо наследство стои на пътя на добива на злато в площ „Златуша“

4711 преглеждания

Огромно културно и историческо наследство стои на пътя на добива на злато в площ „Златуша“

При добива на полезни изкопаеми в площ „Златуша“ може да бъде засегнато културно-историческото наследство на региона

Огромно културно и историческо наследство стои на пътя на добива на злато в площ „Златуша“. Районът с обща площ близо 195 кв. км. обхваща територията на шест общини: Столична, Драгоман, Сливница, Божурище, Брезник и Перник. Тази област е богата освен на природни забележителности и на хилядолетна история.

 

Църква „Св. Николай Мирликийски“ в с. Пожарево е построена през 1910г.

В участъка предложен за проучване има вероятно поне един римски второкласен път,  много тракийски и римски светилища, останки от манастири, старобългарски крепости, оброчищни кръстове, чешми, черкви и други.

При добив на злато и други ценни метали може да бъдат засегнати следните природни и културно-исторически забележителности:

-        Повече от 32 чешми, каптажи и язовири;

-        Повече от 12 църкви, параклиси и манастири;

-        Повече от 16 оброчища, кръстове, гробища и монументи;

-        Повече от 16 останки от крепости, светилища и градища;

-        Най-малко един римски път и няколко римски светилища;

-        Няколко реки, преминават през района на следните общински центрове Сливница, Костинброд, Божурище и много по-малки населени места;

 

Карта на площ „Златуша“ с нанесени културно-исторически забележителности, преминаващи реки и мина „Милин камък“ до гр. Брезник

В резултат при добива на злато могат да бъдат разрушени изцяло или частично (в зависимост с кои райони се съсредоточи добива) 78 обекта на културно-историческото ни наследство. Това  показва първоначалният анализ, който се изготвя във връзка с проект за цялостно проучване на туристическата среда в община Божурище на Креативо.ком.
Събирайки данни от различни източници, екипът на проекта започна анализ освен на територията на община Божурище, така и на цялата площ „Златуша“. Колективът събира информация за възможни туристически забележителности, които могат да привличат туристи в района на общината.

Изготвена е интерактивна карта на района за проучване за злато, която може да се използва на смартфон и да се зарежда в https://www.google.com/maps. Картата е изготвена от доц. д-р Йордан Кошев, с допълнения от инж. Георги Андонов (Сдружение “Заедно за чиста природа”) и Георги Пейчев.

В картата са включени слоеве относно културно-историческите забележителности, които са събрани от колектива на Креативо.ком, научни статии за археологически разкопки, исторически анализи, данни от книгата на Димитър Тонин за забележителностите на западната част на Софийското поле и др.

В картата са представени следните групи от данни:

Минно-геоложка част:

-        Границите на концесия „Златуша“ за проучване с целевите райони: Росоман; Росоман-Гургулят, Мичина падина, Мала Раковица, Пищане и Градище;

-        Действащата златна мина южно от гр. Брезник – „Милин камък“;

-        Изключените за проучване територии - това са малки територии на мините до с. Пожарево и с. Драготинци;

 

Природна част (предстои да се допълва):

-        Реките, които могат да бъдат засегнати в района;

-        Защитена зона Натура 2000 „Мещица“;

-        Залесявана площ до с. Златуша от доброволци на Гората.бг;

-        Залесявана площ до с. Златуша от Елдоминест;

 

Културно-историческо наследство и туристически забележителности:

-        Останки на крепости, градища, калета и др. Забележка: Координатите са съзнателно изместени за да не бъдат стимулирано иманярството;

-        Вероятни римски пътища преминаващи през района;

-        Църкви, параклиси и др.;

-        Оброчища, оброчищни кръстове и др.;

-        Чешми, извори и други водоизточници;

 

Със „скролване“ в лявата част на картата може да включвате или изключвате отделни слоеве за добиете по-ясна представа за обектите, които искате да видите. Също така може да променяте основата на картата със сателитни изображения или опростени карти на google street map.

 

 

В лявата част на екрана може да включвате и изключвате слоеве

Екипът на Креативо.ком ще съсредоточи бъдещите си усилия върху инвентаризация на биологичното разнообразие и природната среда (и нанасянето на информацията на подобна карта). Целта е изграждането на цялостна концепция целяща оформянето на община Божурище като туристическа дестинация. Може да изпращате допълнителна информация за туристически забележителности на екипа на Креативо.ком на e-mail: creativo.com.ltd@gmail.com

Авторът на статията, доц. д-р Йордан Кошев e магистър по биология, доктор по зоология и доцент по екология и опазване на екосистемите в Секция „Биомониторинг и екологичен риск” на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН. 24 години работи в сферата на консервационната биология, по-конкретно в проучване и опазване на бозайниците. Изразеното лично мнение не ангажира по никакъв начин ИБЕИ и БАН. Й. Кошев е член на Консултативния съвет на Гражданско сдружение „Заедно за Божурище“.

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук