Определени са границите и районите за сметосъбиране и сметоизвозване през 2021 г. в община Костинброд

128 преглеждания

Със заповед на кмета от 28.10.2019 г.

Кметът на община Костинброд Трайко Младенов определи със своя заповед границите и районите, в които през 2021 г. ще се извършва сметосъбиране на територията на общината.

Административният акт е на основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/ и чл. 62, чл. 63, ал.1 и ал. 2 и чл. 71 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДС/.

Източник: Община Костинброд

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук