Осигурените в универсален фонд, с регламент за изплащане на вторите пенсии

1764 преглеждания

Народното събрание прие на второ четене промените в КСО

Днес, народното събрание прие дългоочакваните текстове, с които се регламентира фазата на изплащане на средствата на осигурените лица в универсални фондове. Дебатите в парламента продължиха повече от пет часа, като пленарното заседание бе удължено до приемането на целия законопроект.

С приетите текстове, родените след 1960 г., които се осигуряват в универсален фонд, ще имат нужната яснота и предвидимост относно това, което ще получават в резултат на спестяването си в капиталови схеми. Депутатите приеха, че право на пенсия от УПФ ще се придобива само по възраст, като отхвърлиха предложението то да уеднаквено с условията за придобиване на право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от ДОО. Това на практика означава, че около 20% от жените, на които им предстои, през следващите пет години, да се пенсионират, но нямат изискуемия стаж, ще могат да получат достъп до своите пари спестени във втория стълб.

Парламентът утвърди окончателно три вида плащания от универсалните фондове - еднократно, разсрочено и пожизнена пенсия.

Осигуреното лице ще може да получи еднократно своите пари, ако по партидата му има не повече от трикратния размер на минималната пенсия за страната, което в момента означава 900 лв.

Разсрочено ще получат своите пари, онези клиенти на универсалните фондове, за които натрупаната сума не достига за получаване на пожизнена месечна пенсия в минимален размер, равен на 15% от минималната за страната или в момента - 45 лв. Те ще могат да определят сами периода и сумата, която ще получават месечно, до изчерпване средствата по индивидуалната им партида, като единствените ограничения са, тя да не бъде по-малка от 45 лв. и по-голяма от 300 лв., каквато в момента е минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст в станата.

Пожизнените пенсии ще бъдат три вида, между които ще може да избира осигуреното лице, в момента на пенсиониране:

Без допълнителни условия,

С гарантиран период на изплащане

Включваща разсрочено плащане на част от средствата до навършване на избраната от пенсионера възраст.

Според изчисления на експерти, размерът на пожизнената пенсия за първите пенсионери в универсален фонд, ще варира между 45 и 200 лв., които ще се добавят към пенсията от първия стълб.

За изплащането на пожизнени пенсии се предвижда да се създаде специален фонд, в който ще постъпват средствата на осигурените лица, които ще получават пожизнена пенсия. Той ще инвестира при по-консервативен режим, за да не подлага на риск парите на пенсионерите.

Законът предвижда гаранция за бруто вноските на осигурените лица, като за целта се създава специален резерв. Беше прието и предложението, за определяне на размера на втората пенсия, да бъдат използвани таблиците за смъртност и средна продължителност на живота на НСИ. Това на практитка означава, че размерът на пожизнената пенсия ще се определя според натрупаните в индивидуалната партида средства, допълнени при необходимост до брутния размер на преведените вноски, таблиците на НСИ за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, технически лихвен процент. Гарантираният й размер ще е равен на брутния размер на направените осигуровки.

Както EspressoNews писа, първите около 17000 жени ще могат да се пенсионират от универсален фонд след септември 2021 г., а през следващите пет години се очаква това право да получат около 200 000 жени. За тях е от изключително значение да се свържат със своите пенсионни фондове и да получат детайлна информация за това какво има по сметките им и какво е необходимо да предприемат, за да защитат в най-добра степен своя интерес.

В случай, че не знаят кой е техният фонд, най-лесно това може да бъде проверено с ПИК в НАП или на телефона за граждани на приходната агенция.

Социалната комисия прие на второ четене регламента за изплащане на вторите пенсии

EspressoNews

Последвайте EspressoNews във Фейсбук