Отбелязваме Международния ден на възрастните хора

484 преглеждания

Честваме и големия християнски празник Покров на Пресвета Богородица

Първият ден на месец октомври е ден, изпълнен с празници. Днес отбелязваме Световния ден на музиката, на поезията, на възрастните хориа, на архитектите. Освен това е Световен ден за борба с хепатита, както и първи ден на Световния месец за борба с рака на гърдата.

1-ви октомври е и ден на последователите на културата на хранене, изключваща животински продукти от менюто, както и Световен ден на кафето. 

Днес православната църква отбелязва големия християнски празник Покров на Пресвета Богородица.

Празникът възниква през Х в., за да се почете явяването на Божията майка в Константинопол. В църквата във Влахерна, по време на нощното бдение, част от хората видели Богородица, съпровождана от Свети Йоан Кръстител, Свети Йоан Богослов и други светци. Тя коленичила и останала в молитва дълго време. След това свалила покривалото си и го простряла над хората в знак на защита. По това време жителите на града били заплашени от варварско нашествие, но след появата на Богородица - опасността отминала.

Този ден бил обявен за празник на Божията майка, на който вярващите изказвали своята признателност за безкрайната милост на Пресвета Богородица и закрила. Нарекли деня Покров Богородичен. Покров идва от покривало - наметалото, с което Дева Мария покрила хората в храма и ги спасила.

От 29 години на 1 октомври отбелязваме Международни ден на възрастните хора. Празникът е учреден с решение на общото събрание на ООН през 1990 г., като негова цел е да повиши вниманието към проблемите на хората от третата възрасти да бъде отдадена почит към техния принос за обществото.

Тема за 2019 г.: „Равенство на пътуването към възрастта“.

Често различията в напреднала възраст отразяват натрупан недостатък, характеризиращ се с фактори като: местоположение, пол, социално-икономически статус, здраве и доходи. Между 2015 и 2030 г. се очаква броят на хората на възраст над 60 години да нарасне от 901 милиона на 1,4 милиарда. В тази връзка, тенденциите на застаряване и икономическо неравенство взаимодействат между поколенията и бързото застаряване на населението, демографските и социалните или структурните промени, могат да засилят неравенствата в напреднала възраст, като по този начин ограничат икономическия растеж и социалното сближаване.

Целите на темата за 2019 г. са няколко:

- Обърнете внимание на съществуването на неравенства в напреднала възраст и как това често е резултат от натрупване на недостатъци през целия живот, и подчертайте риска между поколенията от увеличаване на неравенствата в напреднала възраст.

- Донесе осведоменост към неотложността на справяне със съществуващите - и предотвратяване на бъдещите неравенства в старостта.

- Разгледайте обществените и структурните промени с оглед на политиките на жизнения курс: учене през целия живот, проактивни и адаптивни политики на труда, социална защита и универсално здравно покритие.

- Размислете върху най-добрите практики, уроците и напредъка по пътя към преодоляване на неравенствата в напреднала възраст и промяна на негативните наративи и стереотипи, включващи „старост“.

Националният осигурителен институт по традиция ще отбележи датата с Ден на отворени врати. На 1 октомври, в териториалните поделения на НОИ в цялата страна ще бъда поставени дежурни екипи от експерти, които ще предоставят консултации по пенсионни въпроси. В рамките на проявата служителите ще отговарят на запитвания от страна на гражданите и ще ги съветват относно техните пенсионноосигурителни права.

EspressoNews