Отбелязваме международен ден на младежта

428 преглеждания

В България за първи път се отбелязва официално през 2007 година

На 17 декември 1999 г. с резолюция 54/120, Общото събрание на ООН приема направените препоръки на Световната Конференция на министрите отговорни за младежта 12 август да бъде обявен за Международен ден на младежта.

Общото събрание препоръчва на тази дата да бъдат организирани публични събития и инициативи в подкрепа на този ден. По този начин да се предизвика по - голямо разбиране към Световната програма за действие за младежта през 2000 г., както и след това, одобрена от Общото събрание през 1995г (резолюция 50/81).

За отбелязване на Международния ден на младежта ООН разработи рамка с три основни цели. повишаване ангажираността и инвестирането в младежта, повишаване на младежкото участие; повишаване на между култури ото разбирателство сред младите.

В България за първи път 12 август се отбелязва официално през 2007 година.

EspressoNews