Отдаване под наем на имоти с търг обявява община Своге

1000 преглеждания

Депозитът за участие в търга се заплаща на касата на oбщина Своге

Община Своге открива процедура по провеждане на два публични за отдаване под наем на имоти общинска собственост.

На 21.11.2017 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на община Своге ще се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) стопанска година (стопанската 2017-2018 г.) на имоти в град Своге и землището на селата Брезе, Зимевица, Ябланица, Свидня, Осеновлаг, Заселе, Дружево, Заноге, Манастирище, Миланово, Добърчин, Владо Тричков, Завидовци, Батулия, Буковец, Губислав, Бов, Церецел, Лакатник, Огоя и Брезов дол. Срокът за отдаване на имотите е за една стопанска година (2017/2018).

Заявления за участие се подават за регистрация в деловодството на община Своге до 15:30 часа на 20.11.2017 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на  28.11.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на община Своге до 15:30 часа на  27.11.2017 г.  

На 22.11.2017 г. от 10:00 ч. в заседателната зала на община Своге ще се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти в селата Манастирище, Заселе, Завидовци, Зимевица, Заноге, Миланово, Осеновлаг, Буковец, Губислав.  

Заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на 21.11.2017 г. В случай, че не се яви кандидат или е постъпило само едно заявление за участие, ще се проведе нов търг при същите условия на  29.11.2017 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Община Своге, като заявленията за участие се подават за регистрация в деловодството на Община Своге до 15:30 часа на  28.11.2017 г.    

Оглед на имотите може да се извършва всеки делничен ден от 12:30 часа до 13:30 часа.

Повече информация може да намерите на официалната страница на община Своге или на телефон 0726 – 85, вътрешен 37.

EspressoNews